SEAT är Born to Run

Utmaning

Biltillverkaren SEAT har i sitt målgruppsarbete sett att många av deras potentiella köpare har mycket gemensamt med Runner’s Worlds aktiva målgrupp. Fanns det en möjlighet att sammanföra två till synes relativt skilda företeelser och koppla ihop dem på ett naturligt, relevant och trovärdigt sätt?

Lösning

Under flera år har Runner’s World kunnat skapa en ökad närvaro för SEAT bland våra följare genom att steg för steg koppla samman varumärket med löpning. Det första steget var att knyta ihop vår dåvarande bloggare och världsmästaren i berglöpning Emelie Forsberg med SEAT. Aktivering skedde genom advertorials med koppling till SEAT:s partnerskap med Lidingöloppet. Samarbetet har sedan växt med flera tävlingar om unika löpupplevelser, filmer med Emelie Forsberg (som fått stor internationell spridning), en dedikerad träningssajt på Seatborntorun.se och träningsupplägg samt inspirationsfilmer för Lidingöloppet tillsammans med löpargruppen Runday.

Resultat

SEAT:s mediabyrå har genomfört mätningar som visar på en tydlig ökning hos målgruppen av att koppla samman varumärket med löpning. Konceptet har också plockats upp helt eller delvis på andra europeiska marknader. Arbetet har dessutom resulterat i en ny databas med tusentals personer som genom tävlingar, träningsprogram och andra aktiviteter anmält sitt intresse att för en fortsatt kontakt med SEAT.