Actic Healthy Content

Utmaning

Med över 100 anläggningar i Sverige och hundratusentals medlemmar är Actic en av Sverige ledande gymkedjor. Men med ett stort antal verksamheter och ett till sin storlek sett relativ okänt varumärke fanns ett behov av att skapa en ökad tydlighet och lojalitet via olika typer av kommunikativa insatser.

Lösning

Utifrån en diskussion om hur vi tillsammans skulle kunna skapa gemensamma synergier växte ett projekt fram där vi på Springtime Group genom våra redaktörer och vår digitala kunskap bidrar med innehåll och strategier för Actics digitala kommunikation. Det har handlat om allt från att analysera datatrafiken och plattformars uppbyggnad till att skapa relevant och trovärdigt innehåll.

Resultat

Genom att skapa en mer sammanhållen kommunikation mot nuvarande och framtida medlemmar via Actics sajt, sociala kanaler och mail har den digitala trafiken och engagemanget ökat markant. Inom vissa områden har det handlat om en tillväxt i trafiken på över 100 procent, vilket naturligtvis ökar möjligheten för att fler upptäcker fördelen med att välja Actic som sin träningskompis.