Runner’s World: RunStreak

RW RunStreak

Starta året med en riktig utmaning!
Utmaning

Vi ville hitta ett sätt att ge folk som hade träning (löpning eller i annan form) som nyårslöfte en skjuts i sin träning.

Lösning

Med inspiration från en global aktivering som amerikanska Runner’s World gjorde under 2017 utmanade vi våra läsare och övriga träningsintresserade att röra på sig minst 30 minuter om dagen i 30 dagar med start 2 januari. Genom att starta en sluten Facebook-grupp som styrdes mer eller mindre utav användarna själva byggde vi ett forum där användarna kunde motivera, tipsa eller fråga varandra om allt möjligt inom träning.

Resultat

Med marknadsföring nästan uteslutande via Sociala Medier under endast en veckas tid nådde vi ut till 75 000 personer. Dryga 1800 människor anslöt sedermera till gruppen efter lansering. Vid utmaningens slut hade endast 300 personer hoppat av och engagemanget i gruppen fortlöpte.